Write a C program to find Multiplication of Matrix

#include<stdio.h>
int main()
{
int i,j,k,n,m,p,q,sum=0;
printf("Enter the order of 1st matrix  m*n \n ");
scanf("%d%d",&m,&n);
printf("Enter the order of 2nd matrix  p*q \n ");
scanf("%d%d",&p,&q);
int a[m][n],b[p][q],c[m][q];
if(n==p)
{
    for (i=0;i<m;i++)
    {
    for (j=0;j<n;j++)
    {
    printf("Enter the 1st matrix [%d][%d]",i,j);
    scanf("%d",&a[i][j]);
    }
    }
for (i=0;i<p;i++)
    {
    for (j=0;j<q;j++)
    {
printf("Enter the 2nd matrix [%d][%d]",i,j);
    scanf("%d",&b[i][j]);
    }
}
        for (i=0;i<m;i++)
        {
            for (j=0;j<q;j++)
            {
                for(k=0;k<m;k++)
                {
                sum=sum+a[i][k]*b[k][j];
                c[i][j]=sum;   
} sum=0;
        printf("%d\t",c[i][j]);
        }
        printf("\n");
}
}
else
printf("Not Valid Matrix");
return 0;
}

Comments